Current View
Citation link:
Title:
Синергетичен модел на личностно ориентирано обучение за развитие на преносими ключови компетентности на учениците 5-7 клас : Автореферат / Добрина Георгиева Велинова ; Науч. ръководител Яна Рашева-Мерджанова.
 
Creator:
Велинова, Добрина Георгиева; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Теория на възпитанието и дидактика", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.2. Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Обучение методи.; Дидактика.
 
*** *** ***
 
001:
001153017
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велинова, Добрина Георгиева
 
245:
Синергетичен модел на личностно ориентирано обучение за развитие на преносими ключови компетентности на учениците 5-7 клас :| Автореферат /| Добрина Георгиева Велинова ; Науч. ръководител Яна Рашева-Мерджанова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.312 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
59 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Теория на възпитанието и дидактика", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.2. Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Обучение| методи.| Дидактика.
 
700:
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| науч. ръководител