Citation link:
 • БՃкваръ Болгарскій съ различны ПоՃченіѧта
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Титул]
   • [с.] 2/3
   • [с.] 4/5
   • [с.] 6/7
   • [с.] 8/9
   • [с.] 10/11
   • [с.] 12/13
   • [с.] 14/15
   • [с.] 16/17
   • [с.] 18/19
   • [с.] 20/21
   • [с.] 22/23
   • [с.] 24/25
   • [с.] 26/27
   • [с.] 28/29
   • [с.] 30/31
   • [с.] 32/33
   • [с.] 34/35
   • [с.] 36/37
   • [с.] 38/39
   • [с.] 40/41
   • [с.] 42/43
   • [с.] 44/45
   • [с.] 46/47
   • [с.] 48/49
   • [с.] 50/51
   • [с.] 52/53
   • [с.] 54/55
   • [с.] 56/57
   • [с.] 58/59
   • [с.] 60/61
   • [с.] 62/63
   • [с.] 64/65
   • [с.] 66/67
   • [с.] 68/69
   • [с.] 70/71
   • [с.] 72/73
   • [с.] 74/75
   • [с.] 76/77
   • [с.] 78/79
   • [с.] 80/81
   • [с.] 82/83
   • [с.] 84/85
   • [с.] 86/87
   • [с.] 88/89
   • [с.] 90/91
   • [с.] 92/93
   • [с.] 94/95
   • [с.] 96/97
   • [с.] 98/99
   • [с.] 100/101
   • [с.] 102/103
   • [с.] 104/105
   • [с.] 106/107
   • [с.] 108/109
   • [с.] 110/111
   • [с.] 112/113
   • [с.] 114/115
   • [с.] 116/117
   • [с.] 118/119
   • [с.] 120/121
   • [с.] 122/123
   • [с.] 124/125
   • [с.] 126
  • [Илюстрации]
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна корица]