Citation link:
Abstract:
Личности, свързани с Георги Димитров. Отляво: Парашкева Димитрова и Магдалина Баръмова (майката и сестрата на Георги Димитров) с Екатерина Георгиевна Геладзе-Джугашвили (майката на Сталин).
 
Created:
20.07.1934
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160195
 
Subject:
1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov