Citation link:
Abstract:
Руски ветерани на общо годишно събрание.
 
Created:
15-17 май 1926 г.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460095
 
IsFormatOf:
С ІV 533
 
Subject:
Руско-турска война; ветеран; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar