Citation link:
Abstract:
Константин Людсканов като офицер от руската армия.
 
Creator:
Семененко, Александър
 
Spatial:
Санкт Петербург, Русия
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400049
 
IsFormatOf:
№ 625
 
Subject:
армейски офицер; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers