Current View
Citation link:
Title:
Дума и понятие : Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм : Автореферат / Борис Руменов Панков ; Науч. ръководител Александър Кънев
 
Creator:
Панков, Борис Руменов; Кънев, Александър Методиев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2014; Библиогр. с. 20-27; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Философия, съвременна направления и школи.; Логика философски проблеми.; Познание, теория.
 
*** *** ***
 
001:
001149637
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Панков, Борис Руменов
 
245:
Дума и понятие :| Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм : Автореферат /| Борис Руменов Панков ; Науч. ръководител Александър Кънев
 
260:
София :,| 2014.
 
300:
27 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 196.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 20-27
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Философия, съвременна| направления и школи.| Логика| философски проблеми.| Познание, теория.
 
700:
Кънев, Александър Методиев| науч. ръководител