Citation link:
  • Живот, истина, творчество : Литературни опити /Д-р К. Гълъбов ; Предг. от д-р Ас. Златаров.
    • Заглавна страница