Citation link:
 • Основа заради направа на една фабрика да прѣде и тьче памукъ въ Пловдивъ
  • [Липсва предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Памукъ и направа на една фабрика и да го прѣде и тьче въ Пловдивъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Българска дружина за направа на една фабрика да прѣде и тьче памукъ въ Пловдивъ
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Градъ Пловдивъ и неговата търговія
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Изворъ печалба
   • [с.] 13
  • Изворъ богатство
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Заради убогатяваніето на Имперія Султанска и на жителите й
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Сермія, капиталъ, майка, влогъ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • Съставленіе на серміята
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Употрѣбеніе на серміята
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Нарастваніе на серміята
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • [Съдържание на книгата на турски език]
   • [с.] 36
  • [Липсва задната корица}