Citation link:
Abstract:
Тодор Генчов Влайков (1865-1943) и български белетрист, политик, общественик, мемоарист. Създател и редактор на сп. ”Демократически преглед”. Мария Бадева-Влайкова - третата съпруга на Т.Г. Влайков. По неин почин е построено кино ”Влайкова” в София. София, 1925 г.
 
Created:
1925 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд Тодор Г. Влайков
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950876
 
IsFormatOf:
Сн. № 848/85 Т.Вл.
 
Subject:
писател; политик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld