Abstract:
Постановчикът Боян Дановски, с посвещение за Зорка Йорданова и автограф.
 
Created:
1936
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671110
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 51К, оп. 1, а.е. 207.
 
Subject:
театър; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld