Current View
Citation link:
Title:
Комуникация на граждански движения - каскадни ефекти при криза : Конфликтни зони в триангулацията - движения, организации, медии (изследване на случаи 2007-2012 г.) Автореферат / Илия Христов Вълков ; Науч. ръководител Тодор Петев.
 
Creator:
Вълков, Илия Христов; Петев, Тодор Димитров науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5 - Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика (Комуникация при криза - ефективно управление) СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК - Кат. на ЮНЕСКО, "Комуникация и връзки с обществеността" 2013; Библиогр. с. 47-50; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Комуникация социологични проблеми.; Средства за масова информация - влияние.; Гражданско общество.; Конфликт социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълков, Илия Христов
 
245:
Комуникация на граждански движения - каскадни ефекти при криза :| Конфликтни зони в триангулацията - движения, организации, медии (изследване на случаи 2007-2012 г.)| Автореферат /| Илия Христов Вълков ; Науч. ръководител Тодор Петев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 407 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
50 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5 - Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика (Комуникация при криза - ефективно управление)| СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК - Кат. на ЮНЕСКО, "Комуникация и връзки с обществеността"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 47-50
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Комуникация| социологични проблеми.| Средства за масова информация - влияние.| Гражданско общество.| Конфликт| социологични проблеми.
 
700:
Петев, Тодор Димитров| науч. ръководител