Abstract:
Коста Вангелов.
 
Created:
1885-1886
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450094
 
Subject:
1880; портрет; AthPlus