Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Юридически факултет. Книга 2 : Т. 77. / Ред. кол. П. Попов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de droit. Livre 2
 
Creator:
Попов, Петко Станев ред.; Михайлов, Димитър Николов ред.; Стойчев, Стефан Петков ред.; Векилов, Янко Димитров ред.; Бойчев, Георги Иванов ред.
 
Date:
1986 [issued] 1986 [за 1984].
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Юридически факултет. Книга 2 :| Т. 77. /| Ред. кол. П. Попов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de droit. Livre 2
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 234 MB)
 
260:
1986 [за 1984].
 
300:
251 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Попов, Петко Станев| ред.| Михайлов, Димитър Николов| ред.| Стойчев, Стефан Петков| ред.| Векилов, Янко Димитров| ред.| Бойчев, Георги Иванов| ред.