Current View
Citation link:
Title:
Творчески и бизнес взаимоотношения между литературен агент и издател : Роли, сюжети, диалози : Автореферат / Симона Деянова Калева ; Науч. ръководител Алберт Бенбасат.
 
Creator:
Калева, Симона Деянова; Бенбасат, Алберт Нисим науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Подв. със спирала; Автореферат на дисертацияза присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Книгоиздаване XXI в.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Издателско дело.; Авторско право.
 
*** *** ***
 
001:
001151154
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Калева, Симона Деянова
 
245:
Творчески и бизнес взаимоотношения между литературен агент и издател :| Роли, сюжети, диалози : Автореферат /| Симона Деянова Калева ; Науч. ръководител Алберт Бенбасат.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 659.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
20 л. ;| 30 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.| Подв. със спирала
 
502:
Автореферат на дисертацияза присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Книгоиздаване XXI в.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Издателско дело.| Авторско право.
 
700:
Бенбасат, Алберт Нисим| науч. ръководител