• Goethe a Cechy /Napsal Arnost V. Kraus.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от Пенчо Славейков