Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров (снимка от нелегалния паспорт на името на д-р Рудолф Хедигер).
 
Created:
около 1930
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160160
 
IsFormatOf:
Г ІІ 59
 
Subject:
политик; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov