Citation link:
 • Житіе ст҃агѡ свѧщенномՃченика Харалампіа и иже съ нимъ пострадавшихъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Месеца феѵрՃаріа въ десѧтый день, Житїе и страданїе ст҃аго свѧщенномՃченика Харалампїа Епіскопа града магнисійскагѡ, и иже съ нимъ пострадавшихъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Молитва СвѧтомՃ свѧщенномՃченикՃ Харалампїю
   • [с. 24]
   • [с.] 25
  • Собесѣдованіе Грѣшника съ богородицею по алфавитՃ
   • [с. 26]
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Свѧщеннаѧ хронологіа по восточномՃ исчисленїю
   • [с. 30]
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]