Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Факултет по западни филологии. Книга 1 : Т. 66. / Ред. кол. Александър Ничев и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des lettres. Livre 1
 
Creator:
Ничев, Александър Димитров ред.; Станчев, Стефан Иванов ред.; Минков, Марко Константинов ред.; Ванков, Любомир Николов ред.; Недков, Борис ред.
 
Date:
1973 [issued] 1973 [за 1972].
 
Description:
Ред. отбелязани на гърба на загл. с.; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Факултет по западни филологии. Книга 1 :| Т. 66. /| Ред. кол. Александър Ничев и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte des lettres. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 11,5 МB)
 
260:
1973 [за 1972].
 
300:
303 с.
 
500:
Ред. отбелязани на гърба на загл. с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Ничев, Александър Димитров| ред.| Станчев, Стефан Иванов| ред.| Минков, Марко Константинов| ред.| Ванков, Любомир Николов| ред.| Недков, Борис| ред.