Current View
Citation link:
Title:
Счетоводно-информационно осигуряване за ефективно управление на разходите в сектор производство и преработка на птиче месо : Автореферат / Илияна Анкова Стоянова ; Науч. ръководител Георги Чобанов ; Рец. Людмила Бурдин, Мария Атанасова.
 
Creator:
Стоянова, Илияна Анкова; Чобанов, Георги Савов; Бурдин, Людмила Георгиева; Атанасова, Мария Миланова
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" Проф. направление 3.8. Икономика / СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли" 2011; Съдържа и Списък на публ., свързани с дис. труд; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски"]
 
Subject:
Птицевъдни ферми счетоводство дисертации.; Птицевъдство, промишлено управление и организация дисертации.; Птичи продукти планиране на производството дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Илияна Анкова
 
245:
Счетоводно-информационно осигуряване за ефективно управление на разходите в сектор производство и преработка на птиче месо :| Автореферат /| Илияна Анкова Стоянова ; Науч. ръководител Георги Чобанов ; Рец. Людмила Бурдин, Мария Атанасова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид(1 файл : 395 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
23 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" Проф. направление 3.8. Икономика /| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли"| 2011
 
505:
Съдържа и Списък на публ., свързани с дис. труд
 
506:
Няма ограничения при използване
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"]
 
650:
Птицевъдни ферми| счетоводство| дисертации.| Птицевъдство, промишлено| управление и организация| дисертации.| Птичи продукти| планиране на производството| дисертации.
 
700:
Чобанов, Георги Савов| Бурдин, Людмила Георгиева| Атанасова, Мария Миланова