Abstract:
Константин Петканов (1891-1952) е български романист, есеист, публицист, автор на произведения за деца. Константин Петканов на фронта в Сръбия. 1918 г.
 
Created:
1918 г.
 
Spatial:
Сърбия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Константин и Магда Петканови
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820419
 
IsFormatOf:
Сн. 97/77
 
Subject:
война; писател; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld