Current View
Citation link:
Title:
Стратегически проблеми на взаимоотношенията държава - висше образование - социална практика : Автореферат / Искра Иванова Милева ; Науч. ръководител Александър Маринов.; Strategic problems of the relationship state - higher education - social practice Iskra Ivanova Mileva
 
Creator:
Милева, Искра Иванова; Mileva, Iskra Ivanova; Маринов, Александър Иванов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.3 Полит. науки (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Публична администрация 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Образователна политика.; Висше образование.
 
*** *** ***
 
001:
001136485
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Милева, Искра Иванова
 
245:
Стратегически проблеми на взаимоотношенията държава - висше образование - социална практика :| Автореферат /| Искра Иванова Милева ; Науч. ръководител Александър Маринов.
 
246:
Strategic problems of the relationship state - higher education - social practice| Iskra Ivanova Mileva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 735.1 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
25 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.3 Полит. науки (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Публична администрация| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Образователна политика.| Висше образование.
 
700:
Mileva, Iskra Ivanova| Маринов, Александър Иванов| науч. ръководител