Citation link:
  • Отличителний характер на френската литература /От Ф. Брюнетиера ; (Прѣвод) Д. К. Попов.
    • Собственоръчно направена заглавна страница с автограф на Боян Пенев и дата