Citation link:
Abstract:
София. Църквата Света София. около 1930 г.
 
Created:
около 1930 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Пощенски картички
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053951136
 
IsFormatOf:
Сн. 793/84
 
Subject:
църква; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia