Citation link:
Abstract:
Полковник Петър Цанев.
 
Creator:
фотоателие Манчев
 
Created:
1920-1930
 
Spatial:
Разград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450434
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus