Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военен (30.01.1882-28.07.1975), (на първия ред по средата). При паметника на генерал Василий Каталей и Дмитрий Философов.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450132
 
Subject:
армейски офицер; паметник; AthPlus