Citation link:
Abstract:
Ученици в начално училище с учителката си.
 
Created:
1910
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Коларови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450275
 
Subject:
ученик; учител; училище; AthPlus