• Автобиографията на Софрония Врачански /От Боян Пенев.
    • Заглавна страница