Current View
Citation link:
Title:
Интонационен слух при 15-17 годишни ученици : Автореферат. / Боряна Александрова Миролескова ; Науч. ред. Валентина Б. Манолова.
 
Creator:
Миролескова, Боряна Александрова; Манолова, Валентина Божинова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "Доктор" по област на висше образование 1. Пед. науки по направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Музика" 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Музика методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миролескова, Боряна Александрова
 
245:
Интонационен слух при 15-17 годишни ученици :| Автореферат. /| Боряна Александрова Миролескова ; Науч. ред. Валентина Б. Манолова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1 034 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
40 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "Доктор" по област на висше образование 1. Пед. науки по направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Музика"| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Музика| методика на преподаването.
 
700:
Манолова, Валентина Божинова| науч. ръководител