Current View
Citation link:
Title:
Дружества със специална инвестиционна цел : Автореферат / Виктор Димитров Токушев.
 
Creator:
Токушев, Виктор Димитров
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки" 2012; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
347.72; Инвестиционни дружества правни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001145764
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
080:
347.72
 
100:
Токушев, Виктор Димитров
 
245:
Дружества със специална инвестиционна цел :| Автореферат /| Виктор Димитров Токушев.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
20 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 761.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки"| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Инвестиционни дружества| правни проблеми.