Citation link:
 • Нарѫчный св. посланичникъ : или сборъ отъ апостолскы-тѣ чтенιя. Читаемы І. На всякоѭ недѣлнѫ службѫ въ годинѫ-тѫ. ІІ. На служб. въ по-главны-тѣ праздници. ІІІ. Придатъкъ отъ нѣколко читаеми въ другы обстоятелства. На старо-българскы или цьрковно-славянскы и ново-българскы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Сборъ ѿ апостолскы-тѣ чтенιя
   • І. Недѣлны.
    • 1. Въ Недѣлѧ Пасцѣ на слՃжбѫ-тѫ.
     • Прѣводъ на ново-българскы.
      • [с. 3]
    • 2. Въ Понедѣлникъ Свѣтлыѧ недѣли.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 4
    • 3. Въ Вторникъ Свѣтлыѧ недѣли.
     • [с.] 5
     • Прѣводъ.
    • 4. Въ Пѧтокъ Свѣтлыѧ недѣли.
     • [с.] 6
     • Прѣводъ.
    • 5. Недѣлѧ в҃. Ѡ Ѳомѣ.
     • [с.] 7
     • Прѣводъ.
    • 6. Недѣлѧ г҃. Ѡ Мѵроносицахъ.
     • [с.] 8
     • Прѣводъ.
    • 7. Недѣлѧ д҃. Ѡ Разслабленнѣмъ.
     • [с.] 9
     • Прѣводъ.
      • [с.] 10
    • 8. Недѣлѧ е҃. Ѡ Самарѧныни.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 11
    • 9. Недѣлѧ ѕ҃. Ѡ Слѣпомъ.
     • Прѣводъ.
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • 10. Въ четвертокъ св. Вознесенιе Христова.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 14
    • 11. Недѣлѧ з҃. Свѧтыхъ Ѻтецъ.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 15
    • 12. Недѣлѧ и҃. Св. Пѧтдесѧтници.
     • Прѣводъ.
     • [с.] 16
    • [13]. Въ понедѣльникъ Св. ДՃха.
     • Прѣводъ.
     • [с.] 17
    • 14. Недѣлѧ а҃. Всѣхъ Свѧтыхъ.
     • [с.] 18
     • Прѣводъ.
    • 15. Недѣлѧ в҃.
     • [с.] 19
     • Прѣводъ.
    • 16. Недѣлѧ г҃.
     • [с.] 20
     • Прѣводъ.
      • [с.] 21
    • 17. Недѣлѧ д҃.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 22
    • 18. Недѣлѧ е҃.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 23
    • 19. Недѣлѧ ѕ҃.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 24
    • 20. Недѣлѧ з҃.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 25
    • 21. Недѣлѧ и҃.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 26
    • 22. Недѣлѧ ѳ҃.
     • [с.] 27
     • Прѣводъ.
    • 23. Недѣлѧ ι҃.
     • [с.] 28
     • Прѣводъ.
    • 24. Недѣлѧ а҃ι.
     • [с.] 29
     • Прѣводъ.
      • [с.] 30
    • 25. Недѣлѧ в҃ι.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 31
    • 26. Недѣлѧ г҃ι.
     • [с.] 32
     • Прѣводъ.
    • 27. Недѣлѧ д҃ι.
     • [с.] 33
     • Прѣводъ.
      • [с.] 34
    • 28. Недѣлѧ е҃ι.
     • [с.] 35
     • Прѣводъ.
      • [с.] 36
    • 29. Недѣлѧ ѕ҃ι.
     • [с.] 37
     • Прѣводъ.
      • [с.] 38
    • 30. Недѣлѧ з҃ι.
     • [с.] 39
     • Прѣводъ.
    • 31. Недѣлѧ и҃ι.
     • [с.] 40
     • Прѣводъ.
    • 32. Недѣлѧ ѳ҃ι.
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • Прѣводъ.
      • [с.] 43
    • 33. Недѣлѧ к҃.
     • [с.] 44
     • Прѣводъ.
      • [с.] 45
    • 34. Недѣлѧ ка.
     • [с.] 46
     • Прѣводъ.
    • 35. Недѣлѧ кв.
     • [с.] 47
    • Прѣводъ.
     • [с.] 48
    • 36. Недѣлѧ к҃г.
     • [с.] 49
     • Прѣводъ.
    • 37. Недѣлѧ к҃д.
     • [с.] 50
     • Прѣводъ.
      • [с.] 51
    • 38. Недѣлѧ к҃е.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 52
     • 39. Недѣлѧ к҃з.
    • 40. Недѣлѧ к҃з.
     • [с.] 53
     • Прѣводъ.
      • [с.] 54
    • 41. Недѣлѧ к҃и.
     • [с.] 55
     • Посланіе
    • 42. Недѣлѧ к҃ѳ.
     • [с.] 56
     • Прѣводъ.
      • [с.] 57
    • 43. Недѣлѧ л҃.
     • [с.] 58
     • Прѣводъ.
    • 44. Недѣлѧ л҃а.
     • [с.] 59
     • Прѣводъ.
    • 45. Недѣлѧ л҃в.
     • [с.] 60
     • Прѣводъ.
    • 46. Недѣлѧ л҃г. ѡ Мытари и Фарисеи.
     • [с.] 61
     • Прѣводъ.
      • [с.] 62
    • 47. Недѣлѧ л҃д.
     • [с.] 63
     • Прѣводъ.
    • 48. Недѣлѧ л҃е. МѧсопՃстнаѧ.
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • Прѣводъ.
    • 49. Недѣлѧ л҃ѕ. Сырнаѧ.
     • [с.] 66
     • Прѣводъ.
      • [с.] 67
    • 50. Недѣлѧ а҃. В. Поста (Православїѧ)
     • [с.] 68
     • Прѣводъ.
    • 51. Недѣлѧ в҃. В. Поста.
     • [с.] 69
     • Прѣводъ.
      • [с.] 70
    • 52. Недѣлѧ г҃. В. Поста.
     • [с.] 71
     • Прѣводъ.
    • 53. Недѣлѧ д҃. В. Поста.
     • [с.] 72
     • Прѣводъ.
      • [с.] 37 [с. 73]
    • 54. Недѣлѧ е҃. Поста.
     • [с.] 74
     • Прѣводъ.
    • 55. Недѣлѧ ѕ҃. Поста. Цвѣтоноснаѧ (Цвѣтници)
     • [с.] 75
     • Прѣводъ.
      • [с.] 76
    • 56. На Великый Четвьртъкъ.
     • Прѣводъ.
     • [с.] 77
    • 57. На Великаѭ Сѫбботѫ на слՃжбѫ-тѫ.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 78
   • ІІ. Апостолскы чтенιя за по главны-тѣ праздници въ годинѫтѫ.
    • Мѣсяцъ Септемврій.
     • 58. и҃ Ржд̑ство Пр҃тыѧ Брд̑ци.
      • [с.] 79
      • Прѣводъ.
     • 59. Недѣлѧ предъ Въздвиженїемъ Ч. и Ж. Крьста.
      • [с.] 80
     • 60. д҃ι. Всемірное воздвиженїе Честногѡ и Жив. Креста.
      • Прѣводъ.
       • [с.] 81
     • 61. Недѣлѧ послѣ воздвиженїѧ.
     • 62. к҃ѕ. Прѣставленїе Св. Ап҃сла е Еѵл҃ста Іѡанна Богослова.
      • Прѣводъ.
       • [с.] 82
    • Мѣсяцъ Октобрій.
     • 63. а҃ι-и҃ι. Недѣлѧ с҃тыхъ Ѻт҃цъ а).
      • [с.] 83
      • Прѣводъ.
       • [с.] 84
     • 64. к҃ѕ. С҃тагѡ ВеликомՃченика Димитрїѧ
      • [с.] 85
      • Прѣводъ.
    • Мѣсяцъ Ноембрій.
     • 65. а҃. Св. Безсребренниковъ врачей Козмы и Дамїѧна
      • [с.] 86
      • Прѣводъ.
       • [с.] 87
     • 66. и҃. Соборъ Св. Арх̈ггела Михаила и прочее безплотныхъ.
      • Прѣводъ.
       • [с.] 88
     • 67. г҃ι. Ст҃агѡ Іѡанна ЗлатоՃстагѡ.
      • Прѣводъ.
       • [с.] 89
     • 68. к҃а. Входъ Пр҃тыѧ Богородици.
      • [с.] 90
      • Прѣводъ.
     • 69. к҃е. Ст҃агѡ Клименда Българскагѡ Архїепископа Ѻхридскагѡ.
      • [с.] 91
    • Мѣсяцъ Декембрій.
     • 70. ѕ҃. Св. Николаѧ Мѵро-Лѵкιйскагѡ.
      • Прѣводъ.
       • [с.] 92
     • 71. а҃ι-н҃ι. Нд̑̑лѧ Св. Прао҃цъ.
     • 72. Недѣлѧ прѣдъ Ржс̑твомъ Хрс̑товымъ.
      • [с.] 93
      • Прѣводъ.
     • 72 [73]. к҃е. Рождество по плоти Спасителѧ Нашегѡ ІисՃса Хрїста.
      • [с.] 94
      • Прѣводъ.
     • 74. к҃ѕ. Соборъ Прс҃тыѧ Бд̑ци.
      • [с.] 95
      • Прѣводъ.
       • [с.] 96
     • 75. к҃з. Ст҃агѡ Архїдїѧкона и ПервомՃченика Стефана.
      • [Прѣводъ].
       • [с.] 97
       • [с.] 98
     • 76. Недѣлѧ по Ржс̑твѣ Хрс̑товѣ.
    • Мѣсяцъ Яннуарій.
     • 77. а҃. Ѻбрѣзанїе Гс҃да Нашегѡ Іи҃са Хрс̑та, и Памѧть Св. Василїѧ Великагѡ.
      • [с.] 99
      • Прѣводъ.
     • 78. Недѣлѧ прѣдъ Просвѣщенїемъ, (прѣдъ Водици).
      • [с.] 100
      • Прѣводъ.
     • 79. На водоосвѧщенїето на Св. Богоѧвленїе.
      • [с.] 101
      • Прѣводъ.
     • 80. ѕ҃. С҃тое Б҃гѧвленїе Гс̑да Б҃га и Спаса Нашегѡ ІисՃса Хрїста.
      • [с.] 102
      • Прѣводъ.
       • [с.] 103
     • 81. з҃. Соборъ Свѧтагѡ Предтеча и Крестителѧ Іѡанна.
      • [с.] 104
      • Прѣводъ.
     • 82. Недѣлѧ по просвѣщенїемъ.
      • [с.] 105
      • Прѣводъ.
       • [с.] 106
     • 83. з҃ι. Прѣподобнагѡ Антѡнїѧ, и на к҃. Св. Еѵѳѵмїѧ.
     • 84. и҃ι. Св. Атанасϊѧ и Кѵрилла Александрιйскыхъ.
     • 85. к҃е. Св. Григорїѧ Б҃гслова и на к҃з Свѧтагѡ Іѡанна ЗлатоՃстагѡ.
     • 86. л҃. Св. Трїехъ С҃тителей, Василїѧ Великагѡ, Грїгорїѧ Б҃гслова и Іѡанна ЗлатоՃстагѡ.
      • [с.] 107
    • Мѣсяцъ Февруарій.
     • 87. в҃. Срѣтенїе Г҃сда Нашегѡ Іи҃са Хрс̑та
      • [с.] 108
      • Прѣводъ.
       • [с.] 109
    • Мѣсяцъ Мартъ.
     • 88. к̈а. Св. Бл҃говѣщенїе П҃рстыѧ нашеѧ Бд̑ци.
    • Мѣсяцъ Априлій.
     • 89. к҃г. С҃тагѡ ВеликомՃченика Георгїѧ.
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • Прѣводъ.
       • [с.] 112
    • Мѣсяцъ Маῐй.
     • 90. а҃ι. С҃тыхъ Б҃лгарскыхъ Прос҃тителей Кѷрилла и Меѳодїѧ.
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • Прѣводъ.
       • [с.] 115
    • Мѣсяцъ Юній
     • 92. в҃. С҃тагѡ Б҃лгарскагѡ Горазда (Еразна).
     • 93. к҃. Св. Прѣподобнагѡ НаՃма Ѻхридскагѡ
     • 94. к҃д. Р҃жтво Св. Іѡанна Прѣдтечѧ.
      • [с.] 116
     • 95. к҃ѳ. С҃тыхъ вьрховныхъ Апс̑лъ Петра и Паѵла.
      • [с.] 117
      • Прѣводъ.
       • [с.] 118
     • 96. л҃. Соборъ С҃тыхъ в҃ι Апс̑олъ.
    • Мѣсяцъ Юлій.
     • 97. а҃. Св. Безсребренникѡвъ Врачей Козмы и Дамїана.
     • 98. г҃ι-к҃. Недѣлѧ С҃тыхъ Ѻ҃цъ.
     • 99. з҃ι. С҃тыхъ Б҃лгарскыхъ Просвѣтителей Седмочисленникѡвъ.
     • 100. к҃. Св. Пророка Илιѧ.
      • [с.] 119
      • Прѣводъ.
     • 101. к҃з. Св. Климента Ѻхридскагѡ
      • [с.] 120
    • Мѣсяцъ Августъ.
     • 102. ѕ҃. С҃тое Прѣображенїе Гс̑да и Спаса нашегѡ ІисՃса Христа.
      • [с.] 121
      • Прѣводъ.
       • [с.] 122
     • 103. е҃ι. Оуспенїе Прес҃тыѧ Богородици и пр.
     • 104. к҃ѳ. Оусѣкновенїе Св. Іѡанна Прдтеча.
      • [с.] 123
      • Прѣводъ.
       • [с.] 124
   • ІІІ. Придатъкъ
    • 105. На Св. Крьщенїе Ч҃лвѣкѡмъ.
    • 106. На Водосвѧтъ.
    • 107. На бракъ или вѣнчанїе женыхъ.
     • [с.] 125
     • Прѣводъ.
      • [с.] 126
    • 108. На болѧщымъ.
    • 109. На погрѣбенїе, или на памѧтъ мιрѧнѡмъ.
     • Прѣводъ.
      • [с.] 127
      • [с.] 128
   • Таблица на съдьржяемытѣ апостолскы чтенιя
    • Недѣлны.
     • [с. 129]
     • [с.] 130
    • Праздничны
     • [с.] 131
     • [с.] 132
    • Придатакъ
     • [с.] 133
  • Разписъ На Родолюбивытѣ спомоществователи за Евангелскый-тъ и Апостолскый-тъ Сборници.
   • [с. 134]
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]