Citation link:
Abstract:
Атанас Цвятков Узунов (1851-1907). След смъртта на Левски БРЦК го определя за негов заместник.
 
Creator:
Вареник, И. Г.
 
Created:
1876
 
Spatial:
Орел, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13976544760333
 
IsFormatOf:
ІІІ 288
 
Subject:
освободително движение; Руско-турска война; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance