Abstract:
Проф. Глубоковски, като юноша с майка си.
 
Creator:
фотоатели ”Сперанский”
 
Created:
1878
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670439
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5899.
 
Subject:
учен; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople