Citation link:
Abstract:
Минка и Желязко Райнови.
 
Spatial:
Констанца
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450247
 
Subject:
портрет; AthPlus