Citation link:
Abstract:
Село Казанка. Жители на селото. Жътва на читалищната нива.
 
Created:
около 1935
 
Spatial:
България, с. Казанка
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Милчо Стоянов Вълков
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450057
 
Subject:
1930; ръчен труд; AthPlus