Current View
Title:
Философските глави от "Извор на знанието" в богословието на свети Йоан Дамаскин : Автореферат / Атанас Николов Атанасов ; Науч. ръководител Иван Василев Христов.; <<The>> philosophical chapters of 'The Fountain of knowledge' in the theology of St. John Damascene Atanas Nikolov Atanasov
 
Creator:
Атанасов, Атанас Николов; Atanasov, Atanas Nikolov; Йоан Дамаскин св. Извор на знанието
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: "Религия и теология" - 2.4 СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и систематическо богословие 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Богословие.; Християнство философия.; Ереси.
 
*** *** ***
 
001:
001124489
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасов, Атанас Николов
 
245:
Философските глави от "Извор на знанието" в богословието на свети Йоан Дамаскин :| Автореферат /| Атанас Николов Атанасов ; Науч. ръководител Иван Василев Христов.
 
246:
<<The>> philosophical chapters of 'The Fountain of knowledge' in the theology of St. John Damascene| Atanas Nikolov Atanasov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 623.8 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
18 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: "Религия и теология" - 2.4| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. и систематическо богословие| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Богословие.| Християнство| философия.| Ереси.
 
700:
Atanasov, Atanas Nikolov| Йоан Дамаскин| св.| Извор на знанието