Abstract:
Никола Костов Чичовалиев, председател на Постоянната комисия, с Алексо Кюлявков - кмет, при посрещането на австрийския император Карл V в Кюстендил. Никола Костов чете приветствие.
 
Created:
1918
 
Spatial:
Кюстендил, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491105
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ф. 308К; оп. 1; а.е. 20.
 
Subject:
комисия; кмет; император; посещение; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople