Citation link:
 • Knigice od molitvi, kojeto na svetlost dadi Prisvetli Gospodin Karlo Pooten, Biskup od Maronia i Apostolski nemestnik od Antivari
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Molitvi da se kazovat na zaranta
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • Molitva na Blaxena Deviza Maria
    • [с.] 6
   • Molitva na onzi Svetez deto è toi Pazitel
   • Molitva na Sveti Anghel Pazitel
    • [с.] 7
   • Molitva za Umrelite
    • [с.] 8
   • Pozravene na Blaxena Deviza Maria
   • Da molim
  • Molitvi da se kazovat vecer
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • Pokajane
    • [с.] 11
   • Molitva na Blaxena Deviza Maria
    • [с.] 12
   • Molitva na Sveti Joza za dobrà smart
   • Molitva na Svetzite
    • [с.] 13
   • Molitva na Sveti Anghel Pazitel
   • Molitva za umrelite
    • [с.] 14
   • Kogato xa badisc legnalq kaxì
  • Molitvi da se kazovat na vremeto od Sveta Missa
   • Molitva napret Sveta Missa
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Kogà Misnik moli dolo napret Altare, kaxì
    • [с.] 17
   • Na Kirie
   • Na Gloria
    • [с.] 18
   • Na Kollekta
    • [с.] 19
   • Na Epistola
    • [с.] 20
   • Na Vangelo
   • Na Kredo
    • [с.] 21
   • Na Offertorium
    • [с.] 22
   • Na Prefazio
    • [с.] 23
   • Sled Sanktus
    • [с.] 24
   • Na Izdiganeto od Sveta Ostia
   • Na Izdiganeto od Kalescat
    • [с.] 25
   • Sled Izdiganeto
    • [с.] 26
   • Na Pater Noster
   • Na Agnus Dei
    • [с.] 27
   • Na Domine non sum dignus ricì
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Na Kollekta
   • Na Blagoslov od Misnikat
   • Kogà Misnik ceti krainoto Vanghelo
    • [с.] 30
  • Molitvi napret Sveti ispoved
   • Zafalovane
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Vera, Nadevane, i Milos
    • [с.] 33
   • Molitva za svetlost
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Pokajane
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Kogà vremeto i blizo, da se ispovedasc, kaxì
    • [с.] 38
   • Molitva Sled Sveti Ispoved
    • [с.] 39
    • [с.] 40
  • Molitvi Da se kazovat napret da se zeme sveto Pricestene
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • Vera
    • [с.] 44
   • Nadevane
    • [с.] 45
   • Milos i Pokajane
   • Koi ni bi milovat, pridagi Jssuse?
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Kogà nablizova vremeto da se pricestisc, kaxì:
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Kogà Misnik soci sveta Ostia na horata, ricì:
   • Kogà zemesc sveta Ostia, ricì u surze:
    • [с.] 50
  • Molitvi Da se kazovat, kogà si zel sveto Pricestene
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • Zafalovane
    • [с.] 54
   • Pridavane od sebesi na Boga
    • [с.] 55
   • Molitva
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Molitva na Blaxena Deviza Maria
    • [с.] 58
   • Molitva da kaxisc da kazandisivasc Indulgenzata
    • [с.] 59
   • Molitva na prisveta Troiza
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • Molitva na Boga Otza
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Molitva na Sin Boxì
    • [с.] 64
   • Molitva na Duh Sveti
    • [с.] 65
   • Pesna na Duh Sveti
    • [с.] 66
   • Slavna Pesna na Sveta Troiza
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Litania na prisveto Ime Issusovo
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Occe nasc
   • Da molim
    • [с.] 73
   • Molitva na Jssusa
    • [с.] 74
    • [с.] 75
  • Molitvi na Jssukrasta u prisveti Sakrament od Altare
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • Da molim
   • Na blagoslov sas sveto Pricestene kaxì:
    • [с.] 82
   • I tei moxisc da ricisc:
  • Klanene i molitvi na pettè Rani Jssukrastovi
   • I.
   • II.
    • [с.] 83
   • III
   • IV.
    • [с.] 84
   • V.
    • [с.] 85
   • Molitva varhu sedemtè dumi, deto rece Jssukras na Kras
    • [с.] 86
  • Molitvi na Blaxena Deviza Maria
   • Litania Lauretanska
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Da molim
   • Molitva na Deviza Maria, da izmolisc oproschtene od grehovete
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Molitva za pomosc, da ostanisc du krai xivot u milos Boxà
    • [с.] 92
   • Molitva na Deviza Maria za dobrà smart
    • [с.] 93
   • Molitva na Deviza Maria za pomasc, da stignisc u Rai nebeski
    • [с.] 94
   • Molitva na Deviza Maria, da ti badi Gospodarkja, Maika i Pomoscniza
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • Molitva na Deviza Maria, da ti badi Pomoscniza
    • [с.] 97
   • Pesna na Blaxena Deviza Maria
    • [с.] 98
  • Molitvi na sedemtè Bolevi od Deviza Maria
   • I.
    • [с.] 99
   • II.
   • III.
    • [с.] 100
   • IV.
   • V.
    • [с.] 101
   • VI.
   • VII.
    • [с.] 102
   • Pesna na Deviza Maria xalnovita
    • [с.] 103
    • [с.] 104
  • Molitvi na Svetzite boxi
   • Litania od sickite Svetzì
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Pesna
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Da molim
    • [с.] 114
   • Molitva na Sveti Mikael Arkanghel
    • [с.] 115
   • Molitva na Sveti Anghel Pasitel
    • [с.] 116
   • Pesna na Sveti Anghel Pasitel
    • [с.] 117
   • Molitva na sveti Jozo
    • [с.] 118
   • Molitva na Sveti Joan Krastitel
    • [с.] 119
   • Molitva na sveti Petra Apostol
    • [с.] 120
   • Molitva na sveti Roko
    • [с.] 121
   • Molitva na sveti Francesko Serafinski
    • [с.] 122
   • Molitva na sveti Luigi
   • Molitva na sveta Anna
    • [с.] 123
   • Molitva na Sveta Maria Mandalena
    • [с.] 124
   • Molitva na sveta Tereza
    • [с.] 125
   • Molitva na sveta Katarina
    • [с.] 126
   • Molitva na sveta Margarita
   • Molitva na sveta Filumena
    • [с.] 127
   • Molitva na onzi Svetèz, deto ti dadi Imeto
    • [с.] 128
   • Molitva na sekakav Svetèz
    • [с.] 129
  • Molitvi za umrelite
   • Litania za Umrelite
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 1[3]3
   • Occe nasc
   • Da molim
    • [с.] 134
   • Pesna
    • [с.] 135
    • [с.] 136
   • Molitva
    • [с.] 137
  • Pet molitvi na Jssukrasta za duscite u Purgatore
   • I.
   • II.
    • [с.] 138
   • III.
   • IV.
    • [с.] 139
   • V.
    • [с.] 140
   • Molitva za bascià umrel
   • Molitva za maika umrela
   • Molitva za bratie, sestri i rodnini umreli
    • [с.] 141
   • Molitva za idin umrel
   • Molitva za idnà umrela
    • [с.] 142
   • Molitva za onezi, deto na grobiscta si pocinovat
    • [с.] 143
    • [с. 144]
  • Skazalo. Nad-hortuvane
   • [с. 145]
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
  • Na sekogo, deto scti da cete. Nad-hortuvane
   • [с. 149]
   • [с. 150]
  • Gledai i znai kakto trebe da cetesc
   • [с. 151]
   • [с. 152]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]