Current View
Citation link:
Title:
Комплекси на включване на основата на нишесте : Автореферат / Антоан Михайлов Рангелов ; Науч. ръководител Тони Спасов.; Inclusion complexes based on starch Antoan Mihaylov Rangelov
 
Creator:
Рангелов, Антоан Михайлов; Rangelov, Antoan Mihajlov.; Спасов, Тони Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Химия на твърдото тяло) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Прил. неорганична химия 2018; Електронно копие София София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Въглехидрати свойства.; Микробиология, техническа.; Биотехнология.; Фармацевтична химия.
 
*** *** ***
 
001:
001138399
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рангелов, Антоан Михайлов
 
245:
Комплекси на включване на основата на нишесте :| Автореферат /| Антоан Михайлов Рангелов ; Науч. ръководител Тони Спасов.
 
246:
Inclusion complexes based on starch| Antoan Mihaylov Rangelov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.180 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
39 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Химия на твърдото тяло)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Прил. неорганична химия| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие София| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Въглехидрати| свойства.| Микробиология, техническа.| Биотехнология.| Фармацевтична химия.
 
700:
Rangelov, Antoan Mihajlov.| Спасов, Тони Георгиев| науч. ръководител