Citation link:
Abstract:
Разчистване на руините след земетресението от 1928 г.
 
Created:
1928
 
Medium:
отпечатък върху харния
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670108
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 15, а.е. 146.
 
Subject:
земетресение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOearthquakechirpan