Current View
Citation link:
Title:
Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането : Автореферат / Елена Искърова Серева ; Науч. ръководител Иван Рашков Кръстанов.; Akathist Hymn, devoted to the Mather of God, in the Bulgarian church painting during the time of the Bulgarian Revival Elena Iskarova Sereva
 
Creator:
Серева, Елена Искърова; Sereva, Elena Iskarova; Рашков, Иван науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" в проф. направление "Религия и теология" 2.4. Теология 05.01.17 науч. спец. "Християнско изкуство" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Религия и изкуство.; Християнско изобразително изкуство история. България
 
*** *** ***
 
001:
001141019
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Серева, Елена Искърова
 
245:
Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането :| Автореферат /| Елена Искърова Серева ; Науч. ръководител Иван Рашков Кръстанов.
 
246:
Akathist Hymn, devoted to the Mather of God, in the Bulgarian church painting during the time of the Bulgarian Revival| Elena Iskarova Sereva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 557.7 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
29 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" в проф. направление "Религия и теология" 2.4. Теология 05.01.17 науч. спец. "Християнско изкуство"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Религия и изкуство.| Християнско изобразително изкуство| история.| България
 
700:
Sereva, Elena Iskarova| Рашков, Иван| науч. ръководител