Current View
Citation link:
Title:
Общността с наследство : Предизвикателства и перспективи за опазване и социализация на културно наследство : Автореферат / Пламена Заячка ; Науч. ръководител Иван Кабаков.
 
Creator:
Заячка, Пламена Пламенова; Кабаков, Иван Димов науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за култура", докторска прогр. "Културология" (Култ. инициативи и публични политики) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2020; Библиогр. с. 46-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Културно-историческо наследство.; Култура история.
 
*** *** ***
 
001:
001169289
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Заячка, Пламена Пламенова
 
245:
Общността с наследство :| Предизвикателства и перспективи за опазване и социализация на културно наследство : Автореферат /| Пламена Заячка ; Науч. ръководител Иван Кабаков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 657.6 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
49 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за култура", докторска прогр. "Културология" (Култ. инициативи и публични политики)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 46-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Културно-историческо наследство.| Култура| история.
 
700:
Кабаков, Иван Димов| науч. ръководител