Current View
Citation link:
Title:
Динамика и тенденции в медийния образ на българския политик в началото на 21 век : Автореферат / Лора Пенева Метанова ; Науч. ръководител Луливера Кръстева ; Рец. Анна Славчева Кръстева, Мария Александрова Попова.; Dynamics and trends in the media image of the bulgarian politician at the beginning of the 21st century Lora Peneva Metanova
 
Creator:
Метанова, Лора Пенева; Metanova, Lora Peneva; Кръстева, Луливера Делчева науч. ръководител; Кръстева, Анна Славчева рец.; Попова, Мария Александрова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Вътрешна политика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Политическа реторика 21 в. България; Обществено мнение 21 в. България; Средства за масова информация влияние 21 в. България
 
*** *** ***
 
001:
001175921
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Метанова, Лора Пенева
 
245:
Динамика и тенденции в медийния образ на българския политик в началото на 21 век :| Автореферат /| Лора Пенева Метанова ; Науч. ръководител Луливера Кръстева ; Рец. Анна Славчева Кръстева, Мария Александрова Попова.
 
246:
Dynamics and trends in the media image of the bulgarian politician at the beginning of the 21st century| Lora Peneva Metanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 510.2 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
37 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Вътрешна политика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Политическа реторика| 21 в.| България| Обществено мнение| 21 в.| България| Средства за масова информация| влияние| 21 в.| България
 
700:
Metanova, Lora Peneva| Кръстева, Луливера Делчева| науч. ръководител| Кръстева, Анна Славчева| рец.| Попова, Мария Александрова| рец.