Citation link:
Abstract:
Никола Генадиев, Симеон Радев, Петър Михайлов и др. сред природата.
 
Created:
1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450309
 
Subject:
свободно време; излет; AthPlus