Citation link:
 • Уставъ на бѫлгарско-то печатарско дружство Промышленіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Глава пѫрва. Цель и Поддѫржаніе на Дружство-то
   • Членъ 1
   • Членъ 2
    • [с. 1]
   • Членъ 3
   • Членъ 4
   • Членъ 5
   • Членъ 6
   • Членъ 7
   • Членъ 8
    • [с.] 2
   • Членъ 9
   • Членъ 10
   • Членъ 11
   • Членъ 12
   • Членъ 13
   • Членъ 14
    • [с.] 3
   • Членъ 15
   • Членъ 16
   • Членъ 17
   • Членъ 18
    • [с.] 4
   • Членъ 19
   • Членъ 20
   • Членъ 21
  • Глава втора. Управленіе на Дружство-то и Устройство на Настоятелство-то
   • Членъ 22
   • Членъ 23
   • Членъ 24
    • [с.] 5
   • Членъ 25
   • Членъ 26
   • Членъ 27
   • Членъ 28
   • Членъ 29
    • [с.] 6
  • Глава третя. Дѫлжности на Настоятелство-то
   • Членъ 30
   • Членъ 31
    • [с.] 7
   • Членъ 32
   • Членъ 33
   • Членъ 34
   • Членъ 35
    • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]