Current View
Citation link:
Authors:
Емил, Мутафов
 
Title:
Общински публични услуги - обхват, структура, разходни отговорности [Електронен ресурс]
 
Date of Issue:
2023
 
Publisher:
Академично издателство, Тракийски университет
 
Identifiers:
978-954-338-226-2 [isbn]
 
Type:
Book
 
Language:
bul
 
Subject:
общини; управление и организация; административноправни услуги
 
Description:
Кн. е на базата на защитен дисертационен труд Рец.: Венета Гайдарджиева, Стефан Иванов