Current View
Citation link:
Title:
Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11 : Автореферат / Калин Цветанов Калинов ; Науч. ръководител Чавдар Христов.; Applications of public diplomacy in terrorist crises post-9/11 Kalin Tzvetanov Kalinov
 
Creator:
Калинов, Калин Цветанов; Христов, Чавдар Асенов науч. ръководител; Kalinov, Kalin Cvetanov.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Кризисен пъблик рилейшънс) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2018; Библиогр. л. 34-36; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Дипломация връзки с обществеността.; Комуникация.; Тероризъм противодействие.
 
*** *** ***
 
001:
001137466
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Калинов, Калин Цветанов
 
245:
Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11 :| Автореферат /| Калин Цветанов Калинов ; Науч. ръководител Чавдар Христов.
 
246:
Applications of public diplomacy in terrorist crises post-9/11| Kalin Tzvetanov Kalinov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 937.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
36 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Кризисен пъблик рилейшънс)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 34-36
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Дипломация| връзки с обществеността.| Комуникация.| Тероризъм| противодействие.
 
700:
Христов, Чавдар Асенов| науч. ръководител| Kalinov, Kalin Cvetanov.