Citation link:
 • Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 1 (1870), с. 36-60.
  • [с. 36]
  • [с.] 37
  • [с.] 38
  • [с.] 39
  • [с.] 40
  • [с.] 41
  • [с.] 42
  • [с.] 43
  • [с.] 44
  • [с.] 45
  • [с.] 46
  • [с.] 47
  • [с.] 48
  • [с.] 49
  • [с.] 50
  • [с.] 51
  • [с.] 52
  • [с.] 53
  • [с.] 54
  • [с.] 55
  • [с.] 56
  • [с.] 57
  • [с.] 58
  • [с.] 59
  • [с.] 60