Abstract:
Доктор Иван Кесяков, кмет на Пловдив (2), проф. Васил Златарски (3), Прива Белар, директор на Френския мъжки колеж “Св. Августин” (4), Леон Ламуш ( в средата), Стою Шишков (крайният вдясно на втори ред) и други в двора на Бачковския манастир.
 
Created:
1922 - 1923
 
Spatial:
Бачковски манастир, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490989
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 52К; оп. 1; а.е. 1161.
 
Subject:
посещение; обществен деец; кмет; учен; училище; манастир; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople