Citation link:
Abstract:
Банкет в чест на председателя на Юнашкото дружество в Битоля Робев. Присъстват: Петър Якимов, Кирил Цачев, Лазаров и други.
 
Created:
1938
 
Spatial:
Македония, Битоля
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450541
 
IsFormatOf:
1886
 
Subject:
1930; спорт; тържество; AthPlus