Current View
Title:
Структура и функции на семейства с дете, употребяващо психоактивни вещества : Автореферат / Валентина Костадинова Маринова ; Науч. ръководител Тони Манасиева.
 
Creator:
Маринова, Валентина Костадинова; Манасиева, Тони Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление "Педагогика", науч. спец. "Теория на възпитанието и дидактика" (Семейството и детето в риск) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Теория на възпитанието" 2011; Библиогр. с. 48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Семейно възпитание.; Наркомания борба и профилактика.
 
*** *** ***
 
001:
001145759
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринова, Валентина Костадинова
 
245:
Структура и функции на семейства с дете, употребяващо психоактивни вещества :| Автореферат /| Валентина Костадинова Маринова ; Науч. ръководител Тони Манасиева.
 
260:
София,| 2011.
 
300:
48 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 342.8 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление "Педагогика", науч. спец. "Теория на възпитанието и дидактика" (Семейството и детето в риск)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Теория на възпитанието"| 2011
 
504:
Библиогр. с. 48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Семейно възпитание.| Наркомания| борба и профилактика.
 
700:
Манасиева, Тони Георгиева| науч. ръководител